Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Points de ventes

METLAOUI

Points de ventes
Rte Moulares Gafsa, Gafsa 2100 Tunisie
71127384
71127384
ag.metlaoui@bhbank.tn

ENNASR 2

Points de ventes
Resid TEJ Imb B Route Etturki Ennasser II, Ariana 2100 Tunisie
71127452
71127452
ag.ennasr2@bhbank.tn

MONASTIR I

Points de ventes
Av Taieb M'hiri Immeuble Medina , Monastir 5001 Tunisie
71127266
71127266
ag.monastir@bhbank.tn

SFAX EL AIN

Points de ventes
Route El Ain Km 35 Sfax, Sfax 3000 Tunisie
71127454
71127454
ag.encesfaxrouteelain@bhbank.tn

MONASTIR Leader

Points de ventes
9 Rue du Leader , Monastir 5001 Tunisie
71127311
71127311
ag.monastir2@bhbank.tn

SOUSSE MENCHIA

Points de ventes
Av 14 Janvier Rte touristique Kantaoui, Sousse 4000 Tunisie
71127448
71127448
ag.sousseelmenchia@bhbank.tn

Pages