Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Points de ventes

RAFRAF

Points de ventes
Place Rmila Rafraf Ras Jbel, Bizerte 7015 Tunisie
71127305
71127305
ag.rafraf@bhbank.tn

SOUSSE ERRIADH

Points de ventes
Cite Riadh Sousse Riadh, Sousse 4000 Tunisie
71127301
71127301
ag.sousseriadh@bhbank.tn

MATEUR

Points de ventes
Av Taieb Mhiri Mateur , Bizerte 7030 Tunisie
71127306
71127306
ag.mateur@bhbank.tn

HAMMAM SOUSSE

Points de ventes
Route de Tunis GP1 H Sousse, Sousse 4000 Tunisie
71127302
71127302
ag.hammamsousse@bhbank.tn

Bizerte ERRAWABI

Points de ventes
Av 15 Octobre Cite Rawebi Bizerte Nord , Bizerte 7000 Tunisie
71127335
71127335
ag.rawebi@bhbank.tn

CHOTT MERIAM

Points de ventes
Rte Touristique SousseHergla Akouda, Sousse 4000 Tunisie
71127303
71127303
ag.chottmeriam@bhbank.tn

Pages